Skip to content

Contracte de lloguer

Posted in Articles


contracte de lloguer

0.00 Interpretació
0.01 terminologia
0.01.01 Teniu accionistes
0.01.02 Actualització de beneficis
0.01.03 Compte d’ajustament
0.01.04 Contracte
0.01.05 Contracte de vendes
0.01.06 Data d’ajustament
0.01.07 Destrucció substancial
0.01.08 Deute a llarg termini
0.01.09 Equip
0.01.10 Representants legals
0.01.11 Balanç no amortit (taxa fixa)
0.01.12 Balanç sense rendiment (Taxa variable)
0.01.13 Taxa ajustada
0.01.14 Tarifa preferent
0.01.15 Tarifa inicial
0,02 Precedència
0.03 Jurisdicció
0.03.01 Assignatures
0.03.02 Presumpció
0,03 .03 Adaptació
0.03.04 Continuació o cancel·lació
0,04 General
0,04,01 Torrits
0.04.02 CUMUL
0.04.03 Moneda canadenca
0,04,04 Gènere i número
0.04.05 títols
1.00 Lloguer
2,00 comptador Festa 2.01 Lloguer bàsic
2.02 Ajust
3,00 Mètodes de pagament
3.01 Lloguer
3,02 Arrérages
3.03 Hono Eliminació i desemborsaments
3,05 Imputació
3.05 Interrupció de les operacions
4.00 Certificacions de testicles de crèdit
4.01 Estat legal
4.02 Capacitat
4.03 Responsabilitat
4,04 Respecte dels compromisos existents
4,05 estats financers i comentaris
4.06 Organització
4.07 Procediments judicials
5.00 Obligacions de Terercher
5.01 Assegurances
5.01.01 Equips
5.01.02 Responsabilitat civil
5.01 .03 Còpies i notificació
5.01.04 Ús de les indemnitzacions
5.01.05 Declaració
5.02 Equips
5.02.01 Immoble
5.02.02 Exempció de la Llei d’adhesió
5.02. 03 Ús

5.02.04 Absència de càrrega
5.02.05 Manteniment i reparació
5.02.06 Canvis i millores
5.02.07 Descompte
5.03 Manteniment de la situació financera
5.03. 01 Distribució de dividends i actius
5.03.02 Ràtio de liquiditat
5.03.03 Relació entre deutes a llarg termini i tenir-lo 5.03.04 Lliurament de comptes anuals
5.04 Compensació
5.05 Renonciatio N compensació
5.06 dotacions de costos
5.07 Intervenció d’advocats
5.08 Cooperació
6.00 Bons Bons
6.01 Aprovació i compromisos
6.02 ATestits
6.02.01 Responsabilitat limitada
6.02 .02 Estat legal
6.02.03 Capacitat
6.02.04 Pluralitat de bons
6.02.05 Compromís existent
6.02.06 Renúncia de comentaris
6.02 .07 Descomptes dels estats financers
6.02.08 Estats financers i balanç
7.00 Disposicions especials
7.01 Opció de compra
7,02 Transferència de crèdit Dail
7.03 Assignació de Le Director
7,04 Força Majore
7.05 Tarifes editorials
8.00 Disposicions generals
8,01 annexos
8,02 Arbitratge
8.03 comentaris
8.04 Elecció
8.05 Modificació
8.06 Non- Exempció
9.00 FI del contracte
9.01 Terminació
9.02 Prenent possessió i danys
9.03 Continuació
9.04 Retard de retorn
10.00 En efecte en efecte
11.00 Durada

12.00 Àmbit del con Trat
Apèndix A – Llista d’equips

Be First to Comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *