Skip to content

Impossible d Truca al inicialitzador per al tipus CGFLOAT amb una llista de arguments Escriviu string – ràpid, histograma, jawbone

Posted in Articles

i faig un gràfic de barres a partir de jbhart . M’agradaria canviar la chartata a Thong. Si us plau, ajuda’m a fer-ho.

Aquí hi ha el codi chartdata: var chartdata =

Llavors vull canviar-lo en una cadena d’un uilabel d’un altre controlador de visualització.

var chartData = 

Però sempre rebo aquest error (no es pot trucar a l’inicialitzador per al tipus CGFLOOT amb una llista de” cadena “arguments tipus) en aquest codi:

 public func barChartView(_ barChartView: JBBarChartView!, heightForBarViewAt index: UInt) -> CGFloat {return CGFloat(chartData)}

Respostes:

1 per a la resposta № 1

L’error diu clarament que CGFloat no té un inicialitzador que accepti String com a argument. Podeu utilitzar-vos embolicats com a primera conversió a Float i després converteix Float a CGFloat.

public func barChartView(_ barChartView: JBBarChartView!, heightForBarViewAt index: UInt) -> CGFloat {if let value = Float(chartData) {return CGFloat(value)}return 0}

Nota: assegureu-vos que aquesta String tenir un número Com a valor en cas contrari, tornarà 0 per height.

Be First to Comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *