Skip to content

Contract de leasing

Posted in Articles


Contract de leasing

0,00 Interpretare
0.01 Terminologie
0.01.01 Au acționari
0.01.02 Profit Update
0.01.03 Contul de ajustare
0.01.04 Contract
0.01.05 Contract de vânzare
0.01.06 Data de ajustare
0.01.07 Distrugere substanțială
0.01.08 Datoria pe termen lung
0.01.09 Echipamente
0.01.10 Reprezentanți legali
0.01.11 Balanța neascultată (rata fixă)
0.01.12 Balanța nemorționată (rata variabilă)
0,01,13 Rata ajustată
0.01.14 Rata preferată
0.01.15 Rata inițială
0.02 PRECEDENȚĂ
0.03 Jurisdicție
0.03.01 Subiecte
0.03.02 Presupunerea
0.03.04 Continuare sau anulare
0.04 General
0.04.01 Timeframes
0.04.02 Cumul
0.04.03 Moneda canadiană
0.04.04 Gen și număr
0.04.05 Titluri
1.00 Închiriere
2.00 Counter Party 2.01 Rent de bază
2.02 Ajustare
3.00 Modalități de plată
3.01 Închiriere
3.02 Arrérages
3.03 Hono Eliminarea și plățile
3.05 Imputarea
3.05 Întreruperea operațiunilor
4.00 Certificări de credit-Testy
4.01 Statutul juridic
4.02 Capacitatea
4.04 Responsabilitate
4.04 Respectarea angajamentelor existente 4.05 Situații financiare și revizuiri
4.06 Organizația
4.07 Proceduri judiciare
5.00 Obligații de Terercher
5.01 Asigurări
5.01.01 Echipamente
5.01.02 Răspundere civilă
5.01.03 Copii și Notă
5.01.04 Utilizarea indemnizațiilor
5.01.05 Declarație
5.02 Echipamente
5.02.01 Proprietate
5.02.02 Renunțarea la Legea de aderare
5.02. 03 Utilizarea
5.02.04 Absența taxei
5.02.05 Întreținerea și reparațiile
5.02.06 Modificări și îmbunătățiri
5.02.07 Reducere
5.03 Întreținerea poziției financiare
5.03. 01 Distribuția dividendelor și a activelor
5.03.02 Rata de lichiditate
5.03.03 Raportul dintre datoria pe termen lung și având IT 5.03.04 Livrarea situațiilor financiare
5.04 Compensarea
5.05 Renonciatio N la despăgubiri
5.06 Alocație de cost
5.07 Avocați Intervenția
5.08 Cooperare
6.00 Obligațiuni de obligațiuni
6.01 Avizarea și angajamentele
6.02 Atestări – Răspundere limitată
6.02.02 .02 Statutul juridic
6.02.03 Capacitate
6.02.04 Pluralitatea obligațiunilor
6.02.05 Angajamentele existente
6.02.06 Renunțarea la revizuiri
6.02.07 Reducările de situații financiare
6.02.08 Situații financiare și bilanțuri
7.00 Dispoziții speciale
7.01 Opțiunea de cumpărare
7.02 Transfer de credit DAIL
7.03 Atribuirea de către directorul
7.04 Forța majoră
7.05 Taxe editoriale 8.00 Dispoziții generale
8.01 Anexe
8.02 Arbitraj
8.03 Recenzii
8.04 Alegerea
8.05 Modificări
8.00 Sfârșitul contractului
9.01 Terminarea
9.02 Luarea posesiei și daunelor
9.03 Continuare
9.04 Întârzierea returnării
10.00 Intrare în vigoare
11.00 Durata
12.00 Domeniul de aplicare al con TRAT
Apendicele A – Echipamente

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *